Konstruktion

Vår konstruktionsavdelning arbetar huvudsakligen med 3D-programmet Solid Works för att konstruera nya maskiner eller vidareutveckla befintliga maskiner.

Komplett ny maskin för specifika produkter

Tillsammans med kunden upprättar vi en kravspecifikation över vilket arbete maskinen skall utföra. Därefter kan konstruktionsarbetet börja.

Kapacitetshöjande åtgärder

Ibland behöver en maskin ny design för att bättre möta de krav som ställs. Våra konstruktörer söker nya vägar att utveckla en maskin som blivit tekniskt föråldrad.