Skärande bearbetning

Här på BTO har den skärande bearbetningen ökat de senaste åren, från början var det meningen att bara fylla husets behov av bearbetade detaljer.

Nu har vi många kunder som köper ren bearbetning av oss och till följd av detta så har vi investerat i fler maskiner, från en styrd maskin till elva stycken de senaste fem åren.

Man kan säga att BTO är en komplett och smidig lösning för kunden, från idé till färdig produkt.

CNC Maskinförteckning

Maskinlista, Se nedan för mer information